DLACZEGO KARTY SĄ PRZYDATNE?

INFORMACJA WIZUALNA

Łatwiej jest zapamiętywać informacje w postaci obrazkowej niż werbalnej. Rodzice mają kalendarz, a dzieci – karty.

NAUKA SAMODZIELNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nauka samodzielności nie oddala dziecka od rodzica, tylko rodzi zaufanie i szacunek jednego do drugiego. Karty uczą pozytywnych przyzwyczajeń i odpowiedzialności.

UNIKANIE NIEDOMÓWIEŃ

„Mamo, przecież nie mówiłaś, że trzeba posprzątać pokój! Tato, pierwszy raz słyszę, że mam wynieść śmieci!” Znasz to? Karty pomagają uniknąć takich sytuacji.

OSIĄGANIE SUKCESÓW

Karty pomagają dokładniej widzieć osiągnięcia tak dzieciom, jak i rodzicom. Rodzice nie muszą przypominać dzieciom o ich obowiązkach, a dzieci po wykonaniu czynności mogą się łatwo pochwalić osiągnięciami.

WSPIERANIE WIĘZI RODZINNYCH

Wszyscy razem omawiajcie wykonane zadania, razem ustalajcie nowe obowiązki i bawcie się przy tym wszyscy razem (przydzielając obowiązki nie tylko dziecku).

NAUKA PLANOWANIA

Pozwala dziecku zrozumieć rozkład dnia. Większość rodziców korzysta z notatek w kalendarzu, bo to pozwala odpowiednio planować i pamiętać o obowiązkach do wykonania.